/company/news/2019/likvidatsiya_ostatkov_teplovogo_oborudovaniya_master/