/catalog/obogrev/konvektory/konvektor_otopleniya_nastennyy_noirot_cnx_4_1500/